SAMMENDRAG

Opparbeidelse av vei, vann og avløp.

PROSJEKTINFO

  • Byggherre: Ivar Vognill AS
  • Oppstart: Høsten 2014
  • Ferdigstilles: Sommeren 2015