Legg igjen en melding

  • Ta kontakt med oss (+47) 724 22 111
  • Besøk ossKåsvegen 16, 7340 Oppdal
  • Send en mail post@hoelogsonner.no

Driftskontrakt Gjevilvassveien

SAMMENDRAG

Brøyting og sommervedlikehold av veier og parkeringsplasser.

Her har vi ansvaret for alt veivedlikehold, stikkrennebytte, høvling, bytte av ferister, brøyting og strøing er noen av oppgavene vi har.

PROSJEKTINFO

  • Oppdragsgiver: Gjevilvassveien
  • Oppstart: 2016
  • Utgår: 2021
  • http://www.gjevilvassveien.no/