SAMMENDRAG

Brøyting og sommervedlikehold av veier og parkeringsplasser.

Her har vi ansvaret for alt veivedlikehold, stikkrennebytte, høvling, bytte av ferister, brøyting og strøing er noen av oppgavene vi har.

PROSJEKTINFO

  • Oppdragsgiver: Gjevilvassveien
  • Oppstart: 2016
  • Utgår: 2021
  • http://www.gjevilvassveien.no/