SAMMENDRAG

Infrastruktur for fritidsboliger i Klettgjelan hytteområde.

Opparbeidelse av veier, ledninger for vann, avløp og strøm. I tillegg pumpestasjoner for spillvann.

PROSJEKTINFO

  • Oppdragsgiver: Tradisjonsutvikling AS
  • Oppstart: Des 2019