Legg igjen en melding

  • Ta kontakt med oss (+47) 724 22 111
  • Besøk ossKåsvegen 16, 7340 Oppdal
  • Send en mail post@hoelogsonner.no

Klettgjelan hyttefelt

SAMMENDRAG

Infrastruktur for fritidsboliger i Klettgjelan hytteområde.

Opparbeidelse av veier, ledninger for vann, avløp og strøm. I tillegg pumpestasjoner for spillvann. Det er totalt 25 tomter i feltet, i tillegg har vi grunn og betong på tomter som selges nøkkelferdige.

Trykk her for plankart

 

PROSJEKTINFO

  • Oppdragsgiver: Tradisjonsutvikling AS
  • Oppstart: Des 2019