SAMMENDRAG

Infrastruktur for 20 fritidsboliger i Langberga hytteområde trinn 3

Opparbeidelse av tomter med infrastruktur, grunnmurer og fundamenter for hytter

PROSJEKTINFO

  • Oppdragsgiver: Saltdalshytta entreprenør AS
  • Oppstart: Des 2019
  • https://saltdalshytta.no/langberga-oppdal-trinn-3