SAMMENDRAG

Infrastruktur for fritidsboliger i Kleberberget hyttefelt

PROSJEKTINFO

  • Oppdragsgiver: Opptur 1 AS
  • Oppstart: Juli 2016
  • http://kleberberget.no/Hjem
  • https://www.facebook.com/kleberberget/