SAMMENDRAG

Grunnarbeider for Nor-Park

Utgraving av tomt for leilighetsbygg for 18 leiligheter med parkeringskjeller i Oppdal Sentrum, utvendig va og opparbeidelse av utomhus område med plen og natursteinsmurer inngår i vår leveranse.

Se hjemmeside for prospekt

PROSJEKTINFO

  • Oppdragsgiver: Marion Eiendom AS
  • Oppstart: 2015
  • Ferdigstilt: August 2016