SAMMENDRAG

Grunn og utomhusarbeider NØVGS

Arbeidet besto av utgraving og bortkjøring av masser fra tomten, skolens grunnflate var på ca 4500 m², kjeller på ca 1000m². Vi hadde også alt av utomhusarbeider, asfalt, kantstein og beplantning i vår entreprise.

PROSJEKTINFO

  • Oppdragsgiver: HENT AS
  • Ferdigstilt: Skolestart 2013