Legg igjen en melding

  • Ta kontakt med oss (+47) 724 22 111
  • Besøk ossKåsvegen 16, 7340 Oppdal
  • Send en mail post@hoelogsonner.no

Auneparken

SAMMENDRAG

Grunn og utomhus

Utgraving av tomt for parkeringskjeller, støttemurer og belegningstein samt opparbeidelse av parkeringsplasser og grøntareal. Totalt så blir det 14 leiligheter i forskjellige størrelser fra 54 - 107 m²

Link til hjemmeside: https://marion-eiendom.no/estate_property/aunevegen/

 

PROSJEKTINFO

  • Oppdragsgiver: Marion Eiendom AS
  • Oppstart: Mai 2020
  • Hjemmeside: https://marion-eiendom.no/estate_property/aunevegen/