SAMMENDRAG

Sanering VA Nesleveien

PROSJEKTINFO

  • Oppstart: juni 2017
  • Ferdigstilles: okt 2017
  • Oppdragsgiver: Oppdal Kommune
  • Kontraktssum: 2 800 000 NOK
  • Entrepriseform: Totalentreprise