Legg igjen en melding

  • Ta kontakt med oss (+47) 724 22 111
  • Besøk ossKåsvegen 16, 7340 Oppdal
  • Send en mail post@hoelogsonner.no

Sedimenteringsdam Vekveselva

SAMMENDRAG

Bygging av sedimenteringsdam i Vekveselva.

Formålet med demningen er å kunne samle opp masser som kommer med elva i vårflommen, dette hindrer da at masser blir med inn i overføringstunell over til Dørumselva. Demningen tømmes for vann når den er oppfylt av masser, massene graves så ut og transporteres til deponi. Vi utførte alle arbeider i forbindelse med dette prosjektet, grave og betongarbeider samt adkomstvei.

PROSJEKTINFO

  • Oppdragsgiver: Trønderenergi
  • Ferdigstilt: Våren 2007