SAMMENDRAG

Bygging av sedimenteringsdam i Vekveselva.

Formålet med demningen er å kunne samle opp masser som kommer med elva i vårflommen, dette hindrer da at masser blir med inn i overføringstunell over til Dørumselva. Demningen tømmes for vann når den er oppfylt av masser, massene graves så ut og transporteres til deponi. Vi utførte alle arbeider i forbindelse med dette prosjektet, grave og betongarbeider samt adkomstvei.

PROSJEKTINFO

  • Oppdragsgiver: Trønderenergi
  • Ferdigstilt: Våren 2007