Legg igjen en melding

  • Ta kontakt med oss (+47) 724 22 111
  • Besøk ossKåsvegen 16, 7340 Oppdal
  • Send en mail post@hoelogsonner.no

Stuggulia Øvre Hytteområde

SAMMENDRAG

Opparbeidelse av vei, vann og avløp.

Det skal opparbeides vei, vann og avløp for 19 tomter i byggetrinn 1. 2 stk avløpsrenseanlegg og 1 stk komplett PS for vann.

PROSJEKTINFO

  • Byggherre: Stuggu Invest AS
  • Oppstart: September 2014
  • Ferdigstilles: August 2015