Legg igjen en melding

  • Ta kontakt med oss (+47) 724 22 111
  • Besøk ossKåsvegen 16, 7340 Oppdal
  • Send en mail post@hoelogsonner.no

Utvidelse gravplass Oppdal Kirke

SAMMENDRAG

Utvidelse av gravplass til Oppdal Kirke

Totalentreprise, hele feltet ble gjennomgravd for utsortering av steiner over 10 cm i gravfeltene. Det ble også lagt 1200m² med kjøresterke steinheller av Oppdalskifer i veier og utvidelse av parkering. Tilkobling av vann, overvann og drenering. Det totale arealet på hele prosjektet er på 8000 m². Det ble også bygd en mur i naturstein, denne skiller mellom gravplass og dyrket mark. Muren er 270 meter lang, steiner som er benyttet er fra plassen. De ble utsortert da vi gravde gjennom, og sorterte ut steiner i gravfelt.

  • Smijernsport, søppelstamper og benker er laget og montert av Frank Smed
  • Elektro er levert og montert av Nyvold Installasjon
  • Busker og trær er levert og plantet av Hageland Oppdal ( Strand)

PROSJEKTINFO

  • Oppdragsgiver: Oppdal Kommune
  • Oppstart: August 2015
  • Ferdigstilt: Sept 2016