SAMMENDRAG

Totalentreprise Vollan bru

Oppdraget besto av sanering av eksisterende bru, tilpasninger i grunn og forankring. Betongarbeider og levering av dekke til ny bru.

PROSJEKTINFO

  • Oppdragsgiver: Oppdal Kommune
  • Ferdigstilt: 2013